விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  பின் இட்ட சடையானும்*  பிரமனும் இந்திரனும்*
  துன்னிட்டுப் புகல் அரிய*  வைகுந்த நீள் வாசல்*
  மின் வட்டச் சுடர்-ஆழி*  வேங்கடக்கோன் தான் உமிழும்* 
  பொன்-வட்டில் பிடித்து உடனே*  புகப் பெறுவேன் ஆவேனே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

பின்னிட்ட சடையானும் - திரித்து விட்ட சடையையுடையவனான சிவனும்;
பிரமனும் -சதுர்முகனும்;
இந்திரனும் - தேவேந்திரனும்;
துன்னிட்டு - நெருக்கி;
புகல் அரிய - உள்ளே புகுவதற்கு ஸாத்யமில்லாமலிருக்கின்;

விளக்க உரை

உரை:1

எம்பெருமானுக்கு அந்தரங்க கைங்கரியம் செய்யப் பெறுவதுண்டானால் மனுஷ்ய ஜன்மமேயாகிலும் அமையும் என வேண்டுகின்றார். பிரமன் சிவன் இந்திரன் முதலிய தலைமைத் தேவர்கள் திருவேங்கடமுடையானைச் சேவித்தலில் விருப்பத்தால் அங்கு வந்து அக்கருத்தினாலேயே மிகுதியாகக் கூடியுள்ள அடியார்களின் பெருங்கூட்டத்தின் நடுவில் சிக்கி நெருக்குண்டு உள்ளே புக முடியாமல் தடுமாறப் பெற்ற அத்திருமலையின் ” கோயில்வாயிலில் யான் அப்பெருமானுக்கு அந்தரங்க கிங்கரனாய் அவன் வாய்நீருமிழும் பொற்காளாஞ்சியை ஏந்திக் கொண்டு செல்லுமளவில், இவர் அந்தரங்க கைங்கரியபரர் என்று அனைவரும் விலகி, வழிவிட, அர்ச்சக பரிசாரங்களுடனே யானும் தடையின்றி எளிதில் இனிது உள்ளே புக்கு கர்ப்பக்ருஹத்திற் சேர்ந்து அருகில் நின்று கைங்கரியம் பண்ணப் பெறுவேனாகவென்று பிரார்த்திக்கின்றார்.

உரை:2

பின்னலுடைய சடையணிந்த சிவபெருமானும் பிரமனும் இந்திரனும் விரைந்து உன்னைக் காண்பதற்காக வைகுந்தத் திருவாசலில் குழுமி நிற்கின்றனர். நீ மின்னலைப் போல் சுழலும் வட்ட வடிவு கொண்ட சக்கரத்தைக் கொண்டுள்ளாய். திருவேங்கடத்தலைவா. நீ உன் எச்சிலை உமிழும் போது அதனைத் தாங்குவதற்காக பொன்வட்டிலைப் பிடித்து நின்று என்றும் உன்னுடனே எல்லா இடத்திற்கும் செல்லும் பேறு பெறுவேன் ஆவேனே.

English Translation

In the temple where the Lord with his golden-orbed discus reigns, the mat-haired-Siva, Brahma and Indra vie to enter the portals-of-liberation, Svarga Vasal. Ah, but I shall carry the Lord’s golden spittoon and slip in quickly.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்