விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  பையரவின் அணைப் பள்ளியினாய்*  பண்டையோம் அல்லோம் நாம்*  நீ உகக்கும் 
  மையரி ஒண் கண்ணினாரும் அல்லோம்*  வைகி எம் சேரி வரவு ஒழி நீ*
  செய்ய உடையும் திருமுகமும்*  செங்கனிவாயும் குழலும் கண்டு* 
  பொய் ஒரு நாள் பட்டதே அமையும்*  புள்ளுவம் பேசாதே போகு நம்பீ

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

 
பை அரவு இன் அணை பள்ளியினாய் - பாடங்களையுடைய இனிய சேஷ சயனத்திலே பள்ளி கொள்பவனே;
நம்பி - பூர்ணனானவனே;
நாம் - நாங்கள்;
பண்டையோம் அல்லோம் - உன் மாயைப் பேச்சு வலையில்;

விளக்க உரை

வைகி என்றதன் கருத்து யாதெனில், ‘உங்களிருப்பிடத்திற்கு மற்றும் எத்தனையோ பேர் வருகிறாப்போலே நானுமொருவன் வந்தாலென்ன? என்னையேன் போகச் சொல்லுகிறாய்? என்று கண்ணபிரான் கேட்க: எல்லாரும் வரும் போதில் உன்னை நான் வரவேண்டாவென்று சொல்லவில்லை; பிறர்க்கு அதிசங்கை உண்டாம்படி அகாலத்திலே வருவதைத் தான் மறுக்கிறேன்” என்கிறாள் என்க. பிறகு கண்ணபிரான் ” நங்காய்! இதற்கு முன் சொல்லாத வார்த்தைகளை இன்று புதிதாகச் சொல்லுகிறாயே! என்னை வேற்றுமனிசனாக நினைத்து விட்டாயே!” என்ன, உன் கள்ளச் செயல்களையும் க்ருத்ரிமபாஷணங்களையும் முன்பு நம்பிப் பட்டது போதும்; இனி வேண்டா என்கிறாள். புள்ளுவம் - வஞ்சகம்.

English Translation

O Lord Vasudev, with arms that took on the wrestlers! The moment this sinful self fell asleep, you slipped away in the middle of the night, leaving me alone on the settee. That night and all of the next day you spent embracing girls. Why have you come to hold my waist now? My dear Sir, would you please see your way out and leave?

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்