விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கார் கொள் வேங்கைகள் கன வரை தழுவிய*  கறி வளர் கொடி துன்னிப்* 
  போர் கொள் வேங்கைகள் புன வரை தழுவிய*  பூம் பொழில் இமயத்துள்* 
  ஏர் கொள் பூஞ் சுனைத் தடம் படிந்து*  இன மலர் எட்டும் இட்டு இமையோர்கள்* 
  பேர்கள் ஆயிரம் பரவி நின்று அடிதொழும்*  பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே!      

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

தழுவிய - தழுவிக்கொண்டிரா நின்ற
கறிகொடி - மிளகுகளின் கொடிகளானவை
துன்னி வளர் - நெருங்கிப் படரப்பெற்றதும்
புனம் வரை - கொல்லை நிலங்களிலுள்ள சிறுமலைகளிலே
போர்கொள் வேங்கைகள் தழுவிய - யுத்தத்திற்கு ஸித்தமான வேங்கைப் புலிகள்
ஸஞ்சரிக்கப்பெற்றதுமாய்

விளக்க உரை

English Translation

Sky-tall Vengai trees, growing on the high steps with the pepper creepers trailing below, Fearsome Vengai-tigers roaming in the low steeps of the Resident of Himavan peaks,-- Gods in sky above gather in the lakes for a holy dip and flower-worship, chant the thousand holy names and bow to his feet in that Piriti,-- O, Go to, my heart!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்