விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  அம்மா என்று உகந்து அழைக்கும்*  ஆர்வச்சொல் கேளாதே அணி சேர் மார்வம்* 
  என் மார்வத்திடை அழுந்தத் தழுவாதே*  முழுசாதே மோவாது உச்சி* 
  கைம்மாவின் நடை அன்ன மென்னடையும்*  கமலம் போல் முகமும் காணாது* 
  எம்மானை என் மகனை இழந்திட்ட*  இழிதகையேன் இருக்கின்றேனே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

அம்மா என்று உகந்து அழைக்கும் - ஐயா! என்று மகிழ்ச்சி கொண்டு (என்னை) அழைக்கின்ற;
ஆர்வம் சொல் கேளாதே - ப்ரீதி விளங்குஞ்சொல்லை (நான்) கேட்கப் பெறாமலும்;
அணி சேர் மார்வம் - ஆபரணங்கள் பொருந்திய (என் மகனது) மார்பு;
என் மார்வத்திடை அழுந்த - என் மார்பிலே அழுந்தும்படி;
இழி தகையேன் - இழிவான செயலைச் செய்தவனான நான்;

 

விளக்க உரை

- ப்ரீதிப்ரகர்ஷம் தோன்ற ஐயா! என்று அழைக்கும் மகனது இன்சொல்லைக் கேட்கப் பெறாமலும் இயற்கையழகோடு செயற்கையழகு செய்யும் ஆபரணங்கள் அசைந்து விளங்குகின்ற அவனது மார்பைத் தழுவிக் கொள்ளப் பெறாமலும், ஆநந்தஸாகரத்தில் அழுந்தப் பெறாமலும் உச்சிமோரப் பெறாமலும் நடையழகு காணப்பெறாமலும் முகாரவிந்தத்தை அநுபவிக்கப் பெறாமலும் என் கண்மணியைக் காட்டுக்குத் துரத்தின படுபாவியாகிய நான் அப்போதே சாவாமல் இன்னும் பிழைத்திருக்கவும் வேணுமா என்று பரிதபிக்கிறபடி. அம்மாவென்று = தந்தையை அம்மாவென்று அழைத்தல், உவப்புப் பற்றிய பால் வழுவமைதி: “உவப்பினு முயர்வினுஞ் சிறப்பினுஞ் செறலினும், இழிப்பினும் பால்தினை இழுக்கினுமியல்பே.” என்பது நன்னூல்.

English Translation

No more will I here you call me, “Father” lovingly, no more will I brace your jeweled chest to my bosom tightly, no more smell your scalp and sink into ecstasy, no more see your graceful elephant-gait and lotus-like face! Having lost you, my Son, my Master, I wonder how I am still living. Alas, I must be the lowliest among men.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்