விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  தொக்கு இலங்கி யாறெல்லாம்*  பரந்து ஓடித்* தொடுகடலே
  புக்கு அன்றிப் புறம்நிற்க*  மாட்டாத மற்று அவை போல்*
  மிக்கு இலங்கு முகில்-நிறத்தாய்*  வித்துவக்கோட்டு அம்மா*  உன்
  புக்கு இலங்கு சீர் அல்லால்*  புக்கிலன் காண் புண்ணியனே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

மிக்கு இலங்கு - மிகுதியாய் விளங்குகிற;
முகில் - காளமேகம் போன்ற;
நிறத்தாய் - கரியதிருநிறமுடையவனே;

விளக்க உரை

English Translation

O Radiant cloud-hued Lord of Vittuvakkodu! O Holy One! See, I have no refuge other than your benevolent grace; just as rivers flow far and wide, but they all finally empty into the ocean, never elsewhere.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்