விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வெங்கண்-திண்களிறு அடர்த்தாய்*  வித்துவக்கோட்டு அம்மானே*
  எங்குப் போய் உய்கேன்?*  உன் இணையடியே அடையல் அல்லால்*
  எங்கும் போய்க் கரை காணாது*  எறிகடல்வாய் மீண்டு ஏயும்*
  வங்கத்தின் கூம்பு ஏறும்*  மாப் பறவை போன்றேனே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

வெம் கண் - பயங்கரமான கண்களையுடைய;
திண் களிறு - வலிய (குவலயாபீடமென்னும்) யானையை;
அடர்த்தாய் - கொன்றவனே;

விளக்க உரை

English Translation

O Lord of Vittuvakkodu, you killed the rutted elephant Kuvalayapida! Other than falling at your lotus feet, where can I go for refuge? I am like the osprey on the mast-head of a ship in the barren ocean which flies out, only to return to the mast, not seeing the shore anywhere.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்