விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கெண்டையும் குறளும் புள்ளும்*  கேழலும் அரியும் மாவும்* 
  அண்டமும் சுடரும் அல்லா*  ஆற்றலும் ஆய எந்தை* 
  ஒண் திறல் தென்னன் ஓட*  வட அரசு ஓட்டம் கண்ட* 
  திண் திறலாளர் நாங்கூர்த்*  திருமணிக்கூடத்தானே.         

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

அண்டமும் - ப்ரஹ்மாண்டமும்
சுடரும் - ஸூர்ய சந்திரர்களும்
அல்லா ஆற்றலும் - மற்றுமுள்ள சிறந்த வஸ்துக்களும்
ஆய - தானேயாயிருக்கிற
எந்தை - எம்பெருமான்

விளக்க உரை

திருநாங்கூரிலுள்ள அந்தணர்கள் ஒருகால் படையெடுத்துவந்த பாண்டியராஜனையும் மற்றொரு ஸமயத்தில் சோழராஜனையும் தோற்கடித்து ஓட்டினாரென்பது இதிஹாஸம்.

English Translation

The Lord who chopped off the nose and ears of the terrible Lanka princess surpanakha with gaping mouth, who offered herself, resides at Nangur in Tirumanik-kudam with the virtuous, innocent Dame Earth, and the always-together-dame Lakshmi by his sides.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்