விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  நீர் ஆர் கடலும்*  நிலனும் முழுது உண்டு* 
  ஏர் ஆலம் இளந் தளிர்மேல்*  துயில் எந்தாய்!* 
  சீர் ஆர்*  திருவேங்கட மா மலை மேய* 
  ஆரா அமுதே!*  அடியேற்கு அருளாயே.    

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

நீர் ஆர் கடலும் - நீர் நிரம்பியிருக்கிற கடலையும்
நிலனும் - பூமியையும்
முழுது - மற்றுமுள்ள எல்லாவற்றையும் (பிரளயம் கொள்ளாதபடி)
உண்டு - அமுது செய்து
ஏர் - அழகியதும்

விளக்க உரை

English Translation

Insatiable ambrosial Resident of the great and wealthy Venkatam hills! You swallowed the Earth, the ocean and all else, and slept as a child on a fig leaf! Pray grace me, your servant.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்