விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  பொன் இயல் கிண்கிணி*  சுட்டி புறங் கட்டித்* 
  தன் இயல் ஓசை*  சலன்-சலன் என்றிட*
  மின் இயல் மேகம்*  விரைந்து எதிர் வந்தாற்போல்* 
  என் இடைக்கு ஓட்டரா அச்சோ* அச்சோ 
   எம்பெருமான்!  வாராய் அச்சோ அச்சோ  (2)

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

பொன் இயல் - பொன்னாற்செய்த;
கிண்கிணி - அரைச்சதங்கை பாதச் சதங்கைகளையும்;
சுட்டி - சுட்டியையும்;
புறம் - (அதற்கு உரிய) இடங்களிலே;
கட்டி - அணிந்து;

விளக்க உரை

பொன்னலான கிண்கிணிகள் சலசலக்க, பொன்சுட்டி அணிந்த கார்முகில் வண்ணா, மின்னல் கொண்ட மேகம் விரைந்து எதிரே வந்ததைப் போல, ஓடி வந்து என் இடையில் அமர்ந்துகொள்வாயாக! எம்பெருமானே என்னை வந்து அணைத்துக் கொள்வாயாக!

English Translation

With golden ankle bells and a forehead pendant in their places sounding ‘clang clang’ , is he going to come running to my waist confronting me like a swift lightning cloud? My Lord, come quickly, Acho, Acho!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்