விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வெண் திரைக் கருங்கடல்*  சிவந்துவேவ முன்ஒர்நாள்,* 
  திண் திறல் சிலைக்கைவாளி*  விட்டவீரர் சேரும்ஊர்,*
  எண் திசைக் கணங்களும்*  இறைஞ்சிஆடு தீர்த்தநீர்,* 
  வண்டுஇரைத்த சோலைவேலி*  மன்னுசீர் அரங்கமே.   

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

The white of foam and black of sea became the red of arrows hot, the mighty bow that he did wield, did make him hero of the world. He resides in Rangam-oor where pilgrims take a holy dip, in waters of the kaveri which flows through groves and fertile fields.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்