விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கொண்டைகொண்ட கோதைமீது*  தேன்உலாவு கூனிகூன்,* 
  உண்டைகொண்டு அரங்கஓட்டி*  உள்மகிழ்ந்த நாதன்ஊர்,*
  நண்டைஉண்டு நாரைபேர*  வாளைபாய நீலமே,* 
  அண்டைகொண்டு கெண்டைமேயும்*  அந்தண்நீர் அரங்கமே. 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

Delighting in the dame who wore a bee-humming flower-set hair, -she gave him sandal paste and got him straight her curved humpy-back—He resides in Rangam-oor where waters of the ponni flow, with crane and crab and Kayai-fish and kendai, with the lotus blue.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்