விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  சூது என்று களவும்*  சூதும் செய்யாதே,* 
  வேதம் முன் விரித்தான்*  விரும்பிய கோயில்,*
  மாது உறு மயில் சேர்*  மாலிருஞ்சோலைப்,* 
  போது அவிழ் மலையே*  புகுவது பொருளே.     

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

Think what is fit and do not sink into evil. The lord who dried putana’s breasts lives in maliumsolai amid groves with youthful elephants. Offering worship to him there is the only good.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்