விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  வழக்கு என நினைமின்*  வல்வினை மூழ்காது,* 
  அழக்கொடி அட்டான்*  அமர் பெருங்கோயில்,*
  மழக் களிற்று இனம் சேர்*  மாலிருஞ்சோலை,* 
  தொழக் கருதுவதே*  துணிவது சூதே.

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்