விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கிடக்கில் தொட்டில்*  கிழிய உதைத்திடும்* 
  எடுத்துக் கொள்ளில்*  மருங்கை இறுத்திடும்*
  ஒடுக்கிப் புல்கில்*  உதரத்தே பாய்ந்திடும்* 
  மிடுக்கு இலாமையால்*  நான் மெலிந்தேன் நங்காய்.

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

நங்காய் - பூர்ணகளான ஸ்த்ரீகளே (இப்பிள்ளையானவன்);
கிடக்கில் - (தொட்டிலில்) கிடந்தானாகில்;
தொட்டில் - தொட்டிலானது;
கிழிய - சிதிலமாம்படி;
உதைத்திடும் - (கால்களினால்) உதையாநின்றான்;

விளக்க உரை

உரை:1

'கண்ணனைத் தொட்டிலில் உறங்குவதற்காக இட்டால் அந்தத் தொட்டில் கிழிந்து போகும்படி உதைக்கிறான். கையில் எடுத்துக் கொண்டாலோ இடுப்பை முறிக்கும் அளவிற்கு ஆடுகிறான். இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டால் வயிற்றின் மேல் பாய்கிறான். தேவையான வலிமை இல்லாததால் நான் மிகவும் மெலிந்தேன் பெண்ணே' என்று யசோதைப் பிராட்டியார் தோழியிடம் முறையிடுகிறார். 

உரை:2

யசோதையானவள் தன் ஸமீபத்திலுள்ள பெண்களை நோக்கிக் கண்ணனுடைய பருவத்துக்குத் தகுதியில்லாத செயல்களைச் சொல்லுவதாக இப்பாசுரம் அமைந்தது. நங்காய்! என்று ஏகவசநமான ஸம்போதநம்சாதியொருமையாய், ‘நங்கைமீர்களே!’ என்றபடி. பருவத்திற்குத் தகுந்த செயல்களைச்செய்யும் புத்திரர்களைப் பெற்றிருப்பதனால் நீங்கள் ஒன்றும் குறைவில்லாமலிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டவாறு என்னுடைய பிள்ளையைத் தொட்டிலில் கிடக்காவிட்டாலோ, இவன் தொட்டில் கிழிந்துபோம்படி காலாலுதைக்கிறான். ‘கால்கள் மெத்தென்றிருப்பதால் நோயுண்டாகுமே’ என்று தொட்டிலினின்றும் எடுத்து இடுப்பில் வைத்துக் கொண்டால், இடத்தை விட்டு நழுவி இடுப்பை முறித்துவிடுகிறான். ‘எனக்கே இக்குழந்தை செய்யும் சேஷ்டையினால் இடுப்பு முறியும்போது இக்குழந்தைக்கு எவ்வளவு நோவுண்டாகுமோ! இஃது இவனுடைய திருமேனியின் ஸௌகுமார்யத்துக்குத் தகாதே! என்று நினைத்து ஒரு தொழிலுஞ் செய்யமுடியாதபடி மார்பிலே வலிய அணைத்துத் தழுவிக்கொண்டால் கால்களினால் வயிற்றை உதைக்கிறான். இப்படி இவன் தன்னுடைய பருவத்திற்குத் தகாத காரியங்களைச் செய்வதை நினைத்து நினைத்து நான் மிகவும் இளைத்துவிட்டேன் என்கிறாள். மிடுக்கு இலாமையால் - இதற்கு இருவகையாகப் பொருள்கொள்ளலாம். இப்படி மிகச்சிறிய குழந்தையாகிய இவனுடைய செய்கையைப் பொறுக்கும் வல்லமை எனக்கு இல்லாமையால் என்றும், இந்த செய்கைகளையெல்லாம் தாங்குவதற்கு வேண்டிய சக்தி இந்தக் குழந்தைக்கு இல்லாமலிருப்பதனால் என்றும்.

English Translation

Lay him in the cradle, and he kicks like it would break; take him to the waist, and he clings like a wrench; hold him in front and he trounces the belly. I can bear it no more, Ladies, I am exhausted!

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்