விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  பேணிச் சீர் உடைப்*  பிள்ளை பிறந்தினில்*
  காணத் தாம் புகுவார்*  புக்குப் போதுவார்*
  ஆண் ஒப்பார்*  இவன் நேர் இல்லை காண்*  திரு-
  வோணத்தான்*  உலகு ஆளும் என்பார்களே

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

சீர் உடை - ஸ்ரீமானான;
பிள்ளை - க்ருஷ்ணன்;
பேணி - (கம்ஸாதிகள் கண்படாதபடி தன்னைக்) காத்து வந்து;
பிறந்தினில் - பிறந்தவளவில்;
தாம் - ஆடிப்பாடி ஆயர்கள்;

விளக்க உரை

உரை:1

எல்லா சீர்களையும் உடைய இந்த சிறு பிள்ளை கம்சனைப் போன்றவர்களிடம் இருந்து மறைந்து வளர்வதற்காக அந்தப் பெருமைகளை எல்லாம் பேணி/மறைத்து நந்தகோபர் இல்லத்தில் பிறந்தான். அப்போது அவனைக் காண்பதற்காக எல்லா ஆயர்களும் ஆய்ச்சியர்களும் திருமாளிகைக்குள் புகுவார்கள்களும் உள்ளே புகுந்து அவனைக் கண்டு வெளியே வருபவர்களுமாக இருக்கிறார்கள். புகுபவர்களும் புக்குப் போதுபவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் கண்ணனின் பெருமைகளைப் பேசிக் கொள்கிறார்கள். 'இவனைப் போன்ற அழகுடைய ஆண்மகன் வேறு யாரும் இல்லை. இவன் திருவோணத்தானாகிய திருமாலால் அளக்கப்பட்ட மூவுலகங்களையும் ஆள்வான்' என்று சொல்கிறார்கள். 

உரை:2

கண்ணபிரான் அவதரித்த காலத்தில் கோகுலத்தவர்கள் அந்தக் குழந்தையைப் பார்க்க நந்தகோபர் திருமாளிகையிற் புகுந்துகொண்டும், புகுந்து பார்த்தவர்கள் வெளியில் புறப்பட்டு வந்துகொண்டும், அவர்களில் ஸாமுத்ரிக சாஸ்த்ரம் தெரிந்தவர்கள் ‘இவன் எல்லாரைக்காட்டிலும் விலக்ஷண புருஷன் என்னும்படியாக லக்ஷணங்கள் அமைந்திருப்பதனால் இவன் உபய விபூதி நிர்வாவஹனாயிருப்பான்’ என்று சொல்லிக் கொண்டும் இருந்தார்கள். கண்ணபிரான் பிறக்கும்போது சங்கு சக்கரங்களுடனே தோன்றக்கண்ட தேவகீ வஸுதேவர்கள் ‘இந்த ரூபத்தைக் கம்ஸன் தெரிந்து கொள்ளாதபடி மறைத்துக்கொள்’ என்று பிரார்த்திக்க, அப்படியே தாய் தந்தையருடைய சொல்லைப் பரிபாலித்து, அக்காலத்தில் கம்ஸனால் நேரக்கூடிய ஆபத்தில் நின்றும் தப்பினபடியால், ‘பேணி’ என்றும், ‘சீருடைப்பிள்ளை’ என்றும் அருளிச் செய்தார். சொன்னபடி கேட்கிற பிள்ளையன்றோ சீருடைப்பிள்ளை. பேணி என்பதற்கு - ஆசைப்பட்டுக் கொண்டு என்றும், தன்னை மறைத்துக்கொண்டு என்றும் பொருள் சொல்லலாம்.

English Translation

Soon after the protected child was born they poured into the nursery to see him, and came out saying, “He has no match!”,”He shall rule the Earth!”, “Tiruvonam is his star!”.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்