விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கண் ஆய் ஏழ் உலகுக்கு உயிர் ஆய*  எம் கார் வண்ணனை* 
  விண்ணோர் தாம் பரவும்*  பொழில் வேங்கட வேதியனை*
  திண் ஆர் மாடங்கள் சூழ்* திரு மங்கையர்கோன் கலியன்* 
  பண் ஆர் பாடல் பத்தும்*  பயில்வார்க்கு இல்லை பாவங்களே. (2) 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்