விளக்கப்படம்

  • மேலும் பார்க்க
  • பாசுரம்

    காணொளி


  • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

விளக்க உரை

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்